vrijdag 5 juni 2020

BASISCURSUS FOTOGRAFIE 2

Planning/start cursus nog onbekend.

Het vervolg op Basiscursus Fotografie 1. Of als je al wat meer ervaring hebt in de fotografie. In een reeks van 13 lessen wordt er dieper ingegaan op de basisbegrippen van de fotografie.

De in Basiscursus Fotografie 1 behandelde basisvaardigheden worden verder uitgediept. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de creativiteit en van het fotografisch inzicht verder gestimuleerd. Zowel de creatieve als de technische aspecten komen aan bod. In de cursus worden verschillende onderwerpen behandeld.


De cursus bestaat uit 12 theoretische lessen waarin verschillende onderwerpen aan bod komen met daaraan verbonden opdrachten. Een les is een praktijkles waarbij gezamenlijk op een locatie wordt gefotografeerd. De nadruk in de Basiscursus Fotografie 2 zal vooral liggen op compositie, motiefkeuze en inhoud van de foto. Een foto die aan alle technische voorwaarden voldoet hoeft per definitie geen interessant beeld op te leveren.


De opdrachten zijn uiteenlopend. De ene keer experimenteert men aan de hand van een onderzoekend thema. Een andere keer wordt meer een invulling van de eigen beeldende creativiteit verlangd.


Tijdens de lessen wordt tevens aandacht besteed aan beeldinformatie en compositieleer. Het werk van bekende fotografen dient daarbij als illustratiemateriaal, evenals het bij elkaar zoeken en bekijken van plaatjes uit kranten en tijdschriften.
Het bespreken van de gemaakte foto's vormt een belangrijk en zeer leerzaam onderdeel van de lessen.

Voor wie?
Basiscursus Fotografie 2 is bedoeld voor iedereen die zijn fotografische kennis wil uitbreiden. Van de cursist wordt verwacht dat hij voldoende kennis van de eigen camera bezit en bekend is met de basistechnieken van de fotografie in het algemeen. De opdrachten worden zelfstandig uitgevoerd. De cursus is geschikt voor zowel digitale als analoge camera's, waarbij het is gewenst dat diafragma en  sluitertijd handmatig ingesteld kunnen worden.

Mail voor meer informatie: k6ateliers@ziggo.nl